NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » SKLEP INTERNETOWY, A PRAWO » TRZEBA TAK HANDLOWAĆ, ŻEBY NIE ŁAMAĆ PRAWA

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Trzeba tak handlować, żeby nie łamać prawa

  
admin
16.07.2008 10:57:57
poziom 4

Grupa: Administrator 

Posty: 249 #139904
Od: 2008-2-29


Ilość edycji wpisu: 3
Trzeba tak handlować w Internecie, żeby nie łamać przepisów

Już blisko 5 mln Polaków kupuje towary i usługi przez Internet. Przybywa też e-sklepów. Niestety, wiele z nich wciąż jest na bakier z wymaganiami stawianymi przez przepisy

Klienci mają wiele praw, o których powinny pamiętać firmy prowadzące stronę internetową ze sklepem. Przede wszystkim muszą oni łatwo znaleźć kompletną informację o przedsiębiorcy: jego nazwę, REGON, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą prowadzącego witrynę, dane teleadresowe. Oferowany produkt lub usługa powinny być przedstawione i opisane w sposób pełny i szczegółowy. Trzeba podać cenę ze wszystkimi dodatkowymi opłatami, jak cła, podatki, koszty transportu czy ubezpieczenia przesyłki.

Składanie zamówienia

Nie może zabraknąć informacji o sposobie składania zamówienia: ze strony WWW lub z umieszczonego na niej formularza, za pomocą e-maila, telefonicznie, faksem lub pocztą. Formularz zamówienia musi umożliwiać dokonywanie poprawek. Klienta należy zapewnić, że otrzyma potwierdzenie zamówienia na piśmie – to obowiązek przedsiębiorcy.

Droga do umowy

Przedsiębiorca musi poinformować o czynnościach technicznych koniecznych do zawarcia umowy. Najlepsza jest instrukcja „krok po kroku”. Jeżeli stosujemy wzór umowy w postaci elektronicznej, trzeba udostępnić go konsumentowi przed transakcją – tak by dało się go przechowywać i odtwarzać. Klient powinien więc mieć możliwość wydrukowania umo- wy przed jej zawarciem.

I rzecz pozornie błaha: trzeba wskazać języki, w jakich może być zawarta umowa. Jeżeli oprócz polskiego przedsiębiorca dopuszcza także inne, powinien wyraźnie zaznaczyć jakie.

Uwaga! Nie wolno zmuszać do zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed spełnieniem świadczenia. Klientowi trzeba pozostawić prawo wyboru: zapłata kartą kredytową, przelew lub gotówka przy odbiorze towaru.

Dostępne regulaminy

Kolejny wymóg to regulaminy, szczególnie ważne przy świadczeniu usług drogą elektroniczną. Muszą określać m.in.: rodzaje i zakres tych usług oraz warunki ich świadczenia, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego. Klient powinien zostać poinformowany o tym, że ma prawo do nieodpłatnego dostępu do regulaminu,w taki sposób, aby mógł go odtwarzać i utrwalać w komputerze.

Sposób dostawy

Niezbędna jest także informacja o sposobach dostarczania produktu (kurier, poczta lub odbiór osobisty, własny transport sprzedawcy) oraz o terminie dostawy i jej kosztach. Jeżeli nie umówiono się inaczej, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w ciągu 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

Jeśli spełnienie świadczenia nie jest możliwe (np. przedmiot umowy nie jest już dostępny), należy niezwłocznie, nie później niż do 30. dnia od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić otrzymaną od niego kwotę.

Wiążący warming up

Warming up to wskazanie, w jakim terminie sprzedawca jest związany ofertą i materiałami informacyjnymi. Dzięki niemu sprzedawca może poinformować, że po upłynięciu określonego terminu oferta nie będzie już ważna.

Odstąpienie od umowy

Niezwykle ważnym prawem klienta e-sklepu jest możliwość odstąpienia od umowy. Może to zrobić bez podania przyczyn, składając pisemne oświadczenie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy lub od zawarcia umowy, jeśli dotyczy ona usług. To swoisty wyjątek od zasady prawa umów pacta sunt servanda (związanie zawartą umową). Został wprowadzony do umów z udziałem konsumentów właśnie z uwagi na specyfikę handlu elektronicznego, czyli zawieranie umowy bez fizycznej obecności stron, na odległość.

Uwaga! Nie jest dopuszczalne pojawiające się niekiedy zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

Bez zobowiązań

Konsument, który w terminie zgłosił zamiar odstąpienia od umowy, jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Musi zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, a przedsiębiorca w ciągu 14 dni zwraca całą kwotę, jaką zdążył już wpłacić nabywca. Odstąpienie od umowy jest skuteczne także wobec umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez konsumenta.Uwaga! Jeśli e-sklep nie poinformuje klienta o prawie do odstąpienia od umowy, termin rezygnacji wydłuża się do trzech miesięcy.

Łatwe reklamacje

Należy podać, zarówno na stronie WWW, jak i w umowie, pełną informację o sposobie i procedurach składania reklamacji i jej rozstrzygania.

Uwaga! Składanie reklamacji nie może być dla konsumenta nadmiernie trudne i kosztowne.

INSPEKCJA ZWRACA UWAGĘ NA POWTARZANE BŁĘDY

Ponad 70 proc. witryn internetowych zbadanych w tym roku przez Inspekcję Jeśli więc chcesz odróżnić się od innych, unikaj uchybień, na które najczęściej się skarżą klienci e-sklepów. Błędy te potwierdza też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który regularnie monitoruje sieciowe witryny. Każdy przedsiębiorca, któremu zależy na kliencie, powinien to wziąć pod uwagę. Zwłaszcza że do e-rynku Polacy wciąż podchodzą dosyć nieufnie. Badania pokazują, że transakcje wirtualne darzymy mniejszym zaufaniem niż tradycyjne zakupy. Uważamy, że ryzyko oszustwa lub nadużycia jest w sieci większe oraz że trudniej dochodzić swoich praw w sporze z wirtualnym sprzedawcą.

A oto problemy, na jakie skarżą się e-klienci.

Daje im się we znaki niedopełnianie obowiązków informacyjnych: brak danych kontaktowych przedsiębiorcy, informacji o kosztach i terminie dostawy czy dotyczących miejsca i sposobu składania reklamacji. Aż blisko 62 proc. sklepów stosuje takie praktyki.

Często brakuje rzetelnej informacji o przysługujących konsumentom dodatkowych prawach podczas zakupów online. Niedopuszczalne są zwłaszcza zastrzeżenia, że treści zamieszczone w witrynie nie są wiążące i jej właściciel nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Niektórzy przedsiębiorcy zastrzegają sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez podania konkretnej przyczyny lub wprowadzenia zmian w ofercie bez powiadomienia o tym klienta. To praktyki nieprawidłowe, podobnie jak ograniczanie prawa do wymiany wadliwego towaru bądź zwrotu poniesionych przez konsumenta kosztów, np. pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie pięciu dni. Tymczasem konsument na takie zgłoszenie ma dwa lata.

Innym przykładem nadużycia jest zastrzeganie sobie przez przedsiębiorcę prawa do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez klienta, który skorzystał z przysługującej mu możliwości zwrotu towaru bez powodu w ciągu dziesięciu dni.

Przedsiębiorcom radzimy zaglądać na stronę UOKiK. W rejestrze klauzul niedozwolonych znajdą wykaz zapisów umownych, których stosowanie w obrocie z konsumentami jest zakazane.Handlową w mniejszym bądź większym stopniu łamało przepisy.

Źródło: Reczpospolita
  
Electra24.04.2019 04:41:48
poziom 5

oczka
  
edyta
17.07.2008 11:47:13
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Warszawa

Posty: 129 #140127
Od: 2008-3-23
"Uwaga! Nie wolno zmuszać do zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed spełnieniem świadczenia. Klientowi trzeba pozostawić prawo wyboru: zapłata kartą kredytową, przelew lub gotówka przy odbiorze towaru."
czy dobrze zrozumiałam, że w świetle przepisów sklep ma obowiązek wysłać paczkę pobraniową jeśli klient sobie takową zażyczy? co w przypadku, kiedy ma się przykre doświadczenia związane z tą formą wysyłki (klienci nie odbierają paczek narażając nas na spore dodatkowe koszty)?
  
marianfgn
18.07.2008 18:50:31
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 44 #140498
Od: 2008-3-14
Niestety sklep wysyłkowy nie może ograniczać możliwości zakupu poprzez tylko zaplatę z góry. Klient musi mieć możliwość zapłaty dopiero w momencie odbioru towaru.
  
edyta
19.07.2008 00:19:33
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Warszawa

Posty: 129 #140574
Od: 2008-3-23
tracimy w związku z tym po kilkanaście złotych w przypadku poczty, ponad 20 zł w przypadku kuriera od 1 klienta, który nie odbierze paczki pobraniowej (a ostatnio się to zdarzało często - nie bardzo rozumiem takie podejście, kiedy to świadomie naraża się kogoś na straty)

nie stać mnie na wyrzucenie w błoto ok. 300 zł miesięcznie z tego tylko powodu, że ktoś nie szanuje mojej pracy

a co z paragonami i fakturami - czy bez problemu można je anulować kiedy klient paczki nie odebrał bo się rozmyślił?
  
marianfgn
22.07.2008 18:13:48
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 44 #141331
Od: 2008-3-14
Co do anulowania faktury i paragonów, ponieważ w sytuacji gdy klient nie otrzymał towaru nie zaistaniało zdarzenie gospodarcze można taki dokument anulować. (oczywiście trzeba zachwoać oryginał paraganu i faktury)
  
europiercing
22.07.2008 20:18:26
Grupa: Użytkownik

Posty: 15 #141350
Od: 2008-7-11
Faktycznie klientowi należy również umożliwić płatność za towar podczas jego odbioru.
Ale mądre głowy omineły to prawo (faktem jest że masz trochę więcej roboty i odpadną ci klienci którzy nie chcą innej formy poza pobraniem, a raczej klienci którzy zamawiają tylko po to by nie odebrać)
Otóż można żądać od klienta przedpłaty celem pokrycia kosztów przesyłki pobraniowej (np. przelewem na konto), a następnie wysłać towar za pobraniem. Koszt przesyłki nie jest świadczeniem wykonywanym przez ciebie, ani też towarem. Ja to stosuje wobec wszystkich klientów detalicznych, a zwłaszcza nowych klientów.
Tak więc jeśli posiadasz sklep z opcją płatności z góry, to nic nie zmieniasz w formularzu, tylko zamieszczasz informację w regulaminie sklepu, że: istenieje możliwosć płatności w formie pobrania za towar, lecz po uprzednim przesłaniu np. 20zł. celem pokrycia kosztów takiej przesyłki. Jest zgodne z prawem i nikt nie może tego zarzucić. A klient który widzi jaka to komplikacja, wybiera wtedy od razu płatność z góry. Tylko nie dawaj tej opcji do wyboru w końcowym formularzu zamówienia bo jest 99% klientów którzy nie czytają regilaminu sklepu i wybierać będą pobranie jak tylko będzie taka możliwość. Ważne że masz taką infomację i jest zgodne z prawem, a jak się który oczytany uprze, to nie zapłaci z góry i cóż ci szkodzi wysłać jak za przesyłkę zapłacił, nawet jak jej nie odbierze to strat nie ponosisz.
  
marianfgn
22.07.2008 21:28:28
poziom 1

Grupa: Użytkownik

Posty: 44 #141363
Od: 2008-3-14
Dokładnie jest tak jak napisał europiercing. Klient za towar kupiony płaci przy odbiorze, ale już za koszty pakowania, zaniesienia przesyłki oraz koszty wysyłki można zażądać wcześniejszej zapłaty przelewem.
  
serwetnik
22.07.2008 21:50:57
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 110 #141369
Od: 2008-5-5
Hm, u nas pobrania nie są wogóle problemem. Przez chyba juz 3 lata prowadzenia sklepu może z 3 razy zdarzyło się, że ktoś pobraniówki nie odebrał. Raz na rok, to nie jest dużo. O dziwo zdarzają się też klienci, którzy nie odbierają paczek, za które zapłacili z góry.
  
europiercing
22.07.2008 22:12:55
Grupa: Użytkownik

Posty: 15 #141380
Od: 2008-7-11
serwetnik.
Czy masz zwroty, czy też nie to już zależy od towaru jakim handlujesz i do kogo jest kierowany, w przypadku gdy odbiorcami są młodzi ludzie, a towar np. kosztuje 5-10zł. czyli mniej niż wartość przesyłki to zwrotów będziesz miał bez liku. Ja przez dwa lata miałem tylko 1 zwrot, wtedy gdy oferta była kierowana tylko do firm, a minimalne zamówienia wynosiło 300zł prferowałem tylko i wyłącznie pobranie bo było szybko, sprawnie. Teraz mając również opcję detaliczną to jest koszmar ze zwrotami. Prawo w tym zakresie jest całkiem nieadekwatne do zaistaniałej sytuacji, bo o ile od firm możesz żądać zapłaty z góry, to one zawsze płacą za pobraniówki. Natomiast wobec klienta detalicznego prawo nakazuje wprowadzić możliwosć za pobraniem - co jest horrorem bo to ci klienci detaliczni nie odbierają przesyłek, chodź mają prawny obowiązek za towar zamówiony zapłacić, a sprawa zwrotu to już inna kwestia.
  
edyta
22.07.2008 22:52:51
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Warszawa

Posty: 129 #141389
Od: 2008-3-23
u nas dotychczas rzadko się zdarzały zwroty (jakieś 3-4 rocznie, a od wielu lat prowadzimy sprzedaż wysyłkową) ale to co się w tym roku dzieje to jakaś plaga.. kilka paczek wróciło tylko dlatego, że był strajk poczty, a klienci nie chcieli płacić za kuriera (bo za drogo) - twierdzili, że wolą czekać na pocztę i ostatecznie w ogóle nie poodbierali przesyłek

najmniejsze zamówienia jakie realizujemy są za ok. 15 zł także nie sprawdza się w praktyce to co napisałeś powyżej (jeśli tylko się da wysyłamy towar listami poleconymi za 7 zł - wartość zamawianych części jest kilkakrotnie wyższa)
  
europiercing
22.07.2008 23:20:12
Grupa: Użytkownik

Posty: 15 #141395
Od: 2008-7-11
Tak edytko zgadzam się z tobą, że Poczta Polska też mia wtym procederze jakiś swój udział, ale zauważ że ja napisałem towar za 5-10zł. przy bardzo młodych klientach, produkty które sprzedaję kupują dzieciaki, 13-15 lat i sami sie kłują, to oni maja problem z odbieraniem przesyłek. Nie jest problemem wysłać jako polecony po wcześniejszej zapłacie, ale mowa o zwrotach pobraniówek, wtedy takiej pobraniówki nawet nie warto odbierać, gdyż poniosłaś koszty jej nadania 11,50 a za zwrot należy dopłacić kolejne 8,50 - gdy towar kosztuje te 8zł. w sprzedaży, a pare groszy w zakupie - to dla tego należy ograniczyć możliwosć wysyłek za pobraniem aniołek
  
Electra24.04.2019 04:41:48
poziom 5

oczka
  
edyta
23.07.2008 11:33:34
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Warszawa

Posty: 129 #141446
Od: 2008-3-23
powiedzcie mi jedną rzecz: w jaki sposób się anulowuje paragon (żeby wszystko było jak należy i US się nie przyczepił)?

i jak to jest np. z aukcjami Allegro - czy jak nabywam coś w opcji kup teraz zawsze mam prawo to zwrócić? niektórzy Allegrowicze, jak np. tutaj: http://allegro.pl/my_page.php?uid=2129599 zastrzegają sobie z góry, że nie przyjmują zwrotów (ale jeśli obowiązują go te same przepisy co sklepy internetowe - powinnam mieć 3 miesiące na zwrot towaru)

czy przepis dający 10 dni na zwrot towaru bez podania przyczyn dotyczy wszelkich transakcji jakie odbywają się za pośrednictwem internetu?
  
europiercing
23.07.2008 12:04:04
Grupa: Użytkownik

Posty: 15 #141450
Od: 2008-7-11
Anulowanie paragonu to nie problem, u mnie robi to księgowy, zasada jest prosta: odliczasz anulowane paragony od wpisu sprzedaży datalicznej do rejestru VAT, czyli wpisu dokonujesz uwzględniając korekty, dobrze jest załączyć jakiś opis (zwrot - nieodebrane od klienta itp. ja dołączam jeszcze jakąś informację od klienta typu mail, lub pokwitowanie z poczty o odbiorze albo list przewozowy z numerem Paragony zwrotne też muszą być ponumerowane itd.)
Aby klient mógł skorzystać z prawa zwrotu towaru musi wypełnić odpowiednie oświadczenie, które powinno być dołączane do każdej przesyłki przez sprzedawcę.

Co do aukcji allegro to nie zawsze można zwrócić towar (Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru) takie prawo mają tylko klienci firm.
Jeśli sprzedawcą jest osoba prywatna to jej te prawo nie obowiązuje.
Zarówno ja, jak i ty oraz wszyscy pozostali (pomimo prowadzenia firmy) maja prawo sprzedawać produkty jako osoby "prywatne" Np. mam używany rower który chcę sprzedać np. za pomocą serwisu aukcyjnego jak Allegro, to go sprzedaję.
Warunki: jeśli tylko ma więcej niż 6miesięcy a wartosć nie przekracza 1000zł.
w przeciwnym wypadku tzn gdy towar masz krócej niż 6m-cy a i/lub wartosć transakcji przekroczyła 1000zł. należy odprowadzić 2% podatku od transakcji (jest jakiś tam specjalny PIT od transakcji cywilnych czy coś takiego)
Chyba że takich rowerów sorzedaję kilka, albo kilkadziesiąt tzn. kupuję i sprzedaję w celu otrzymania zysków - wtedy w myśl prawa prowadzona jest działalnosć gospodarcza i należy ją zarejestrować, tu już obowiązują przepisy jak każdej firmy
  
edyta
23.07.2008 13:43:20
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Warszawa

Posty: 129 #141462
Od: 2008-3-23
dziękuję za tak obszerną odpowiedź wesoły

czy takiego oświadczenia klient nie może napisać odręcznie i odesłać mi razem z paragonem/fakturą? czy mógłbyś mi napisać jak Ty je sformułowałeś? byłabym bardzo wdzięczna wesoły
  
europiercing
23.07.2008 13:53:28
Grupa: Użytkownik

Posty: 15 #141466
Od: 2008-7-11
DOKUMENT ZWROTU TOWARU DO RACHUNKU/(faktury, paragonu etc) NR................

Nabywca: .......................................................................................

Adres: .............................................................................................

Tel..............................................e-mail……………………………….

Nazwa towaru
Ilość Cena brutto Przyczyna zwrotu


(najlepiej zrobić tabelkę)


Razem:


Uwagi Klienta:1. Proszę o zwrot ceny:*
(a) przelewem na rachunek bankowy,*
nazwa banku i nr rach. .......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(b) przekazem pocztowym.*

2. Proszę o wymianę reklamowanego towaru.*

*(Niepotrzebne skreślić).

Znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie sklepu wymienione m.in. w specyfikacji przesyłki, w tym w szczególności konieczność dołączenia do niniejszego dokumentu RACHUNKU wystawionego w zw. ze sprzedażą tych towarów.


data .................. podpis ................................................
  
europiercing
23.07.2008 13:57:01
Grupa: Użytkownik

Posty: 15 #141468
Od: 2008-7-11
to jest ogólny formularz do wszystkiego, zwrotu, reklamacji itm
jeśli klient chce skorzystać z prawa zwrotu do 10dni bez podania powodu
to jako powód zwrotu należy wpisać: (Dz. U. Nr 22, poz. 271)

to tylko przykład, może to zupełnie prościej wyglądąć:
Ja Imię i nazwisko na podstawie (Dz. U. Nr 22, poz. 271) zwracam towar i proszę o zwrot pieniędzy na konto: takie i takie...
data podpis
  
edyta
24.07.2008 12:16:20
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Lokalizacja: Warszawa

Posty: 129 #141658
Od: 2008-3-23
jesteś b. miły - pięknie dziękuję za pomoc wesoły

moja wersja jest bliższa tej uproszczonej wesoły
  
Electra24.04.2019 04:41:48
poziom 5

oczka

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » SKLEP INTERNETOWY, A PRAWO » TRZEBA TAK HANDLOWAĆ, ŻEBY NIE ŁAMAĆ PRAWA

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | CyberCiekawostki | darmowe forum | sklepy
opinie, testy, oceny | katalog stron | toplsta